Hoe leit dit kindeke

Hoe leit dit kindeke hier in de kou

Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven.

Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw!

Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,

Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer

 

Sa ras dan, herderkens komt naar de stal

Speelt een zoet liedeke voor dit teer lammeken

Het dunkt mij dat het nu haast slapen zal.

Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,

Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer

 

En gij, o engeltjes, komt ook hier bij

Zingt een motetteke voor uwen koning

Wilt hem vermaken met uw melodij.

Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,

Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer

Nele Martens: zang

Jenny van Diggelen: tin whistle

Guy Roelofs: gitaar, bouzouki enharmonium

 

Arrangement: Guy Roelofs