Kortjakje

 

 

Altijd is Kortjakje ziek

Midden in de week maar 's zondags niet

's Zondags gaat zij naar de kerk

Met een (of: haar) boek vol zilverwerk

Altijd is Kortjakje ziek

Midden in de week maar 's zondags niet

 

Altijd is Kortjakje ziek

Midden in de week maar 's zondags niet

Midden in de week wil zij niet wassen

's Zondags strikt ze herendassen

Altijd is Kortjakje ziek

Midden in de week maar 's zondags niet

 

Altijd is Kortjakje ziek

Midden in de week maar 's zondags niet

's Zondags als haar liefste komt

Is Kortjakje goed gezond

Altijd is Kortjakje ziek

Midden in de week maar 's zondags niet

 

Altijd is Kortjakje ziek

Midden in de week maar 's zondags niet

's Zondags gaat zij naar de kerk

Met een (of: haar) boek vol zilverwerk

Altijd is Kortjakje ziek

Midden in de week maar 's zondags niet

 

 

 

 

Op de pagina's van de liederenbank van het Meertens Instituut is het volgende te vinden: Kortjakje was de bijnaam van Ragel Valderappus, een zuipschuit, die leefde van de jenever. De tekst suggereert dat ze wat met de publieke toiletten van doen had, de zogenaamde secreten. Deze waren vaak onder een brug te vinden. Was het misschien haar taak om die toiletten schoon te houden en deed ze dat niet? In ieder geval was ze onderwerp van spot. Kennelijk nam ze het met de zeden ook niet al te nauw en is ze alles behalve eerzaam. Is haar naam misschien veelzeggend in deze en kleedde ze zich uitdagend?

 

Toch is het helemaal niet zo zeker dat Kortjakje een historische persoon is. Wat betreft de naam Ragel Valderappus: dit betekent zoiets als Rachel Schorremorrie. En uit andere, latere liedjes blijkt dat Kortjakje de typische benaming was voor een vrouwelijke dronkenlap waar men altijd om kon lachen.

 

Ergens in de overlevering is ook de herinnering aan de jeneverzuipende, vieze vrouw verloren gegaan en werd Kortjakje een keurig meisje dat op zondag naar de kerk gaat. In sommige gevallen is ook haar naam verloren gegaan: uit de Nederlandse Liederenbank blijkt dat ook Mooi Jakje, Mooi Netje, Mietje-Wantj', Jan mijne man, Moeder Tonia en onze meid weigeren doordeweeks te werken (maar op zondag niet).

Voor de melodie, zie de informatie bij 'Ah vous dirai-je maman'.

Diverse mensen hebben over Kortjakje geschreven. Een overzicht hiervan is te vinden in Ben Hartmans, 'Over Kortjakje', in: Jan Viool 68 (1986-2), p.8-12.

 

http://www.liederenbank.nl/resultaatlijst.php?zoek=3632&actie=incipitnorm&lan=nl

Nele Martens: Zang

Guy Roelofs: Gitaar, bouzouki en nyckelharpa

 

Arrangement: Guy Roelofs