Maria, die zoude naar Bethlehem gaan

Kerstavond voor den noene

Sint Josef zoud' al met haar gaan

Om haar gezelschap te hoeden

 

Het hageld' en sneeuwde, het was er zo koud

De rijm lag op de daken

En Jozef tot Maria sprak

"Maria wat zullen wij maken?"

 

Maria die zeide: " Ik ben er zo moe,

laat ons een weinig rusten.

Laat ons een weinig verder gaan,

in een huizeke zullen wij rusten."

 

Zij kwamen een weinig verder gegaan,

tot aan een boerenschure.

't Is daar waar Heer Jezus geboren werd;

daar sloten noch vensters noch deuren.

 

 

Maria, die zoude naar Bethlehem gaan