Wij komen van oosten

Wij komen van oosten, wij komen van ver!

Wij zijn de drie koningen met de ster.

 

Gij sterre, gij moogt er zo stille niet staan.

Gij moet er met ons naar Bethlehem gaan!

 

Naar Bethlehem die schone stad,

waar Maria met haar kleine kindeke zat!

 

Hoe kleiner kind, hoe meerder eer. Dat is er uit liefde voor Jezus, ons heer.

 

Zij offeren daar zo menigvoud, den kindeken wierook myrrhe en goud.

 

Dat kindeke heeft er zo lange geleefd, dat ’t hemel en aarde geschapen heeft.

 

Hemel en aarde wel altegaar:

Ik wens u een zalig nieuwe jaar!